Wie ben ik?

Mijn naam is Marieke Lesterhuis.
Vanuit mijn werk als leerkracht binnen het basisonderwijs en later docent in het voorgezet speciaal onderwijs, heb ik een mooie rugzak vol met ervaringen op kunnen doen in het begeleiden van kinderen en volwassenen.

Mijn ervaring

Na jarenlange ervaring binnen het speciaal onderwijs waar ik gedurende 10 jaar gewerkt hebt met kinderen met een autisme spectrum stoornis, weet ik heel goed wat een school van een kind verlangt. Ik kan helpen bij het vinden van een passende school en  begeleiding bieden bij het vinden van de juiste structuur die nodig is om schoolgang makkelijker te maken. Ik geef bijles waarin ik mijn coaching verwerk. Ik kijk naar wat het kind nodig heeft en hierbij let ik vooral op de zaken die goed gaan. Vanuit positiviteit begeleiden levert zo veel rendement op. Tevens kijk ik samen met de ouders naar welke hulpvraag zij hebben en wat er systemisch helpend kan zijn. Een gezin dat bekend is met autisme, heeft vaak al veel te verduren gehad. Hierbij is het  vertrouwen vaak geschaad. Dit vertrouwen opbouwen vanuit rust, regelmaat en inlevingsvermogen is mijn specialiteit.

Wat is NLP?

De NLP interventie is erop gericht ongewenste gedragingen te verhelpen en te onderzoeken wat de positieve intentie van het gedrag is. Het doel is de intentie te behouden, maar het niet helpende gedrag te veranderen, zodat de ongewenste effecten uitblijven. NLP gaat ervan uit dat iedere persoon beschikt over de benodigde vaardigheden, alleen daar zelf nog niet bewust van is. Je gaat op zoek naar deze vaardigheden zodat je ze in de gewenste context toe kunt passen. Fouten worden gezien als bron van leerzame informatie. De gevolgen van de fout vormen feedback. Achter een fout zit meestal een verlangen, een wens. Er zal een zoektocht plaatsvinden naar deze achterliggende wens, die met behulp van de feedback wordt vertaald in een doel. Hierbij wordt altijd gekeken naar wat er al wel lukt en wat is er nodig om dit uit te breiden. Hoe kan het doel worden bereikt binnen de eigen mogelijkheden. Zodat jij in staat bent het leven te creëren dat jij graag wilt.